PEWNE UPORZĄDKOWANIE

W tym ostatnim bowiem przypadku wolno, jak sądzimy, używać po­jęcia autorytetu naukowego w znaczeniu „bezwzględnym”.Pojęcie autorytetu jest w oczywisty sposób stopniowalne. Bywają mniejsze i większe autorytety. Można się pokusić o pewne uporządkowanie zbioru autorytetów naukowych, opierając się na przyjętej definicji w ten sposób, że za większy uznamy ten z dwóch autorytetów, którego krąg oddziaływa­nia jest większy. Istnieją tu dwie możliwości:Y jest większym autorytetem naukowym niż X wtedy i tylko wtedy, gdy X i Y są autorytetami naukowymi i krąg oddziaływania X-a zawiera się w kręgu oddziaływania Y-a;Y jest większym autorytetem naukowym niż X wtedy i tylko wtedy, gdy X i Y są autorytetami naukowymi i krąg oddziaływania Y-a jest liczniejszy niż krąg oddziaływania X-a.