PRZY ZASTRZEŻENIACH

Przy tych wszystkich zastrzeżeniach można uznać SCI za dość dobre narzę4zi§, jeśli chodzi o określenie autorytetów w bezwzględnym tego słowa znaczeniu, P?yli w skali światowej. Na tak szeroki krąg można oddziaływać jedynie poprzez swoje publikowane prace. Nie popełnimy więc dużego błędu, oceniając wpływ autorytetu o takim zasięgu oddziaływania, zliczając autorów powołujących się na ten autorytet. Ogólnie rzecz biorąc, założenie, iż miarą wpływu X-2l jest liczba cytowań jego prac, znacznie zubaża jednak pojęcie wpływu. Naukowcy, zwłaszcza gdy bierzemy pod uwagę mniejsze środowiska naukowe, nie kontaktują się jedynie poprzez swoje prace, lecz również współuczestnicząc w seminariach, zjazdach, w życiu towarzyskim,