WCZEŚNIEJSZE UWAGI

Powyższa definicja została sformułowana na podstawie tego znaczenia terminu „autorytet naukowy”, które utożsamia pięcie autorytetu z pewnym szczególnym rodzajem wpływu omówionym na wstępie. Można jednak zapro­ponować definicję, która brałaby pod uwagę drugie z analizowanych na wstępie znaczeń. Uwzględniając wcześniejsze uwagi dotyczące podmiotu i przedmiotu auto­rytetu naukowego, definicja ta brzmiałaby następująco: w okresie T X jest autorytetem naukowym (w sensie uznania) w dziedzinie D dla kręgu oddziały­wania W wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje niepusty zbiór naukowców W i X, w okresie T zyskuje uznanie, poważanie w kręgu W dzięki swej działal­ności naukowej w dziedzinie D.